Coor logotype

Your browser is not supported.

Unfortunately your browser is out of date, update your browser to at least Internet Explorer 9 or above to access this website.

Welcome back with a supported browser!

Logo

News archive

 • Den flexibla arbetsplatsen – allas och ingens ansvar
  Hide
  2018.08.15

  Den flexibla arbetsplatsen – allas och ingens ansvar

  Sanna Edmundsson & Mikael Brandin, Coor Advisory, ställer sig frågan hur vi förvaltar och förfinar flexibla arbetsplatser över tid.

   

  Det har sannolikt undgått få att vi är mitt i ett stort skifte vad gäller vårt perspektiv på arbetsplatsen.

  Från att historiskt bara varit en kostnadspost ses nu kontoret som en strategisk resurs och en viktig pusselbit för att ge medarbetarna rätt förutsättningar för att både trivas och leverera. Kontoret är en nyckel för att locka till sig nya talanger, inte helt sällan är employer branding-perspektivet den triggande faktorn för arbetsplatstransformationen. 

  Vad har vi lärt oss?

  Många lärdomar har dragits av mer eller mindre lyckade projekt mot mer flexibla arbetsplatser, t.ex. aktivitetsbaserade kontor. Insikten om att det innebär en omfattande förändring som rör såväl fysisk, digital och mental miljö börjar landa och vi ser alltfler exempel på väl genomförda projekt.

  Men vad händer sen? När vardagen tar över och vi ska dela en miljö som faktiskt är allas - och ingens? 

  Vi ser nu utmaningar i att hålla fast vid visioner, mål och koncept över tid på de mer flexibla arbetsplatserna; där allt är gemensamt men samtidigt ingens. En orsak till detta är att det ofta är otydligt definierat vem som har vilket mandat att besluta kring förändringar, och att olika intressenter har olika tidshorisonter. 

  Ofta centraliseras hela budgetansvaret till någon typ av förvaltningsorganisation. Real Estate äger i många fall ytterst alla kostnader, kostnader som sedan fördelas till alla verksamheter som nyttjar kontoret. Samtidigt finns tongivande chefer ute i verksamheten med sin egen affär i fokus, och goda skäl att ha starka åsikter kring vad man önskar av arbetsplatsen och vad den får kosta. Utmaningen uppstår när verksamhetscheferna har mandat att kräva förändringar kopplade till kontorsmiljön samtidigt som Real Estate ansvarar för budget, koncept och helhet. Kärnaffären har ofta ett betydligt kortare tids- och planeringsperspektiv än behovet av långsiktighet som investeringar på Real Estate kräver. En problematik som över tid riskerar att bli både kostsam och ge sämre förutsättningar för alla intressenter. 

  Hur förvaltar och förfinar vi flexibla arbetsplatser över tid?

  Trots en samsyn kring målet – framtidens arbetsplats – finns alltså en stor utmaning i att skapa en gemensam riktning som ska ta oss dit. Vi som arbetar med frågorna brinner alla för att ta lösningarna ytterligare ett steg framåt, låt oss lära av varandra! 

  Sanna Edmundsson & Mikael Brandin, Coor Advisory 

   

   

  Read more
 • Coor in new report about the digital workplace
  Hide
  2017.09.18

  Coor in new report about the digital workplace

  “To have a clear strategy for digitalization is essential for offering an attractive workplace in the future”, says Fredrik Sandqvist, Head of Innovation at Coor

  Fredrik Sandqvist is being interviewed in Arthur D. Littles new report “The digital workplace”. Read the report here: http://www.adlittle.com/time-viewpoints.html?&view=829

  Read more
Loading ...

Contact us.

Tell us a little about your workplace needs